top of page

Föreningsstöd 2024

Malmö Ideella har bjudit in till remisskonferens då fritidsförvaltningen presenterade kommande förbättringar. Medlemsorganisationer och intresserade har inkommit med synpunkter.


Här kan du ladda ner vårt remissvar från Malmö Ideella

remisssvar_föreningsstod2024_MalmoIdeella
.pdf
Ladda ner PDF • 3.56MBComments


bottom of page