top of page

Frukostseminarium med Resurskedjan

Välkomna på frukostseminarium med Resurskedjan den 17 nov på Nobel 21


Nobel 21 och Resurskedjan bjuder in till frukostseminarium den 17 november kl 8-10 på Föreningscenter Nobel 21:

Vad krävs för att bryta destruktivitet?

Resurskedjans grundare Sam Ho och Malmöprofilen Kenny Friberg diskuterar utifrån egna erfarenheter av kriminalitet och missbruk vilka möjligheter och utmaningar som finns i samhället för människor som levt i utanförskap.

Hur funkar det att hitta jobb, boende och sociala sammanhang; att skapa ett nytt liv?

Sam Ho har genom sin bakgrund stor kunskap om målgruppen som lever i destruktiva miljöer och som önskar att bryta med detta. Kenny Friberg ger en personlig berättelse ur ett brottsperspektiv.

Resurskedjan samarbetar med bland annat Level Malmö för att hjälpa människor med en svag ställning på arbetsmarknaden att hitta långsiktig självförsörjning.

Både Sam Ho och Kenny Friberg har vid flera tillfällen uppmärksammats i media för sina historier och sitt engagemang.

Nobel 21 bjuder på frukost.
תגובות


bottom of page