top of page

Ge din organisations perspektiv i undersökning om ideellt engagemang

Nu tar Volontärbyrån tempen på det ideella engagemanget i Sverige! Varför väljer människor att engagera sig, vilka drivkrafter ligger bakom och hur påverkar samhällsutvecklingen engagemanget? Vi uppskattar om du tar dig tid och ger din organisations perspektiv (för föreningar, stiftelser, trossamfund).


Volontärbyrån lottar ut 40 stycken biobiljetter och du har chans att vinna en! Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara och dina svar är anonyma. Volontärbyrån frågar även drygt 1000 ideellt engagerade personer om deras upplevelser och så sammanställer vi de båda enkäterna i vår årliga rapport Volontärbarometern. Här kan du läsa Volontärbarometern 2022.
Comments


bottom of page