top of page

Hassela Unga

Hassela Unga är ett projekt med syfte att bidra till unga och unga vuxnas organisering, genom föreningsengagemang inom Hassela Solidaritet.


Verksamheten riktar sig till alla mellan 15 och 29 år. Hassela Unga är deltagarnas forum, med möjlighet att göra vad de vill. Exempelvis på aktiviteter som skett är matlagning och bak, spel, föreläsningar, organisera sig politiskt eller samhällslotsande aktiviteter såsom cv-verkstad. Deltagarna håller i aktiviteterna om de vill, eller så ordnas det tillsammans med Linda som stöd.


Från vecka 10 och till midsommar håller Hassela Unga öppna kvällar på tisdagar mellan 17 och 19 i våra lokaler på Norregatan 25. VÄLKOMNA!


Öppettider för sommaren kommer i början av juni. Möjlighet finns även att genomföra aktiviteter på andra tider, bara deltagarnas idéer sätter stopp!


Bifogat finns plansch för tisdagsträffarna -> Sprid gärna i er verksamhet och till era nätverk.

Hassela FlyerUngavt2022
.pdf
Ladda ner PDF • 670KB

Under våren kommer även ledarskapsutbildning erbjudas för Hassela Ungas deltagare, för den som är intresserad att fördjupa sig på detta område.


Kontakt Hassela Unga Linda Persson 073-9620956 + linda.persson@hasselasolidaritet.se

Comments


bottom of page