top of page

Nu kan du anmäla dig till hösten utbildning

Volontärbyrån utbildar i frågor om ideellt engagemang. Vi har också handböcker och material för kompetensutveckling på egen hand.


I Malmö 18 oktober

Motivera och behålla frivilliga - Malmö 18 oktober | Volontärb... (volontarbyran.org)bottom of page