top of page

Inkludera flera

Information från Malmö folkhögskola

Ett tips om kursen Inkludera flera som är en metodkurs i normkritisk pedagogik och erfarenhetsbaserat lärande. I kursen utforskar vi hur förändring och utveckling kan ske genom metoder som främjar samarbete och inkludering.

Halvdistans och halvfart

Kursstart: 29 aug 2022

Sista ansökan: 17 juni 2022

Teorierna som vi arbetar med på kursen erbjuder nya perspektiv på kunskap samt synliggör och förhåller sig kritiskt till rådande maktstrukturer. Vi utgår ifrån att alla besitter kunskap grundade i erfarenheter och på kursen jobbar vi med att lyfta och bekräfta det. Metoderna har även en emancipatorisk effekt med målsättning att stärka och skapa en positiv förändring hos såväl individen som samhället i stort och i slutändan inkludera berörda grupper i forskning och förändringsarbete.


Ni är välkomna att söka. Mer information om kursen hittar ni här: https://malmofolkhogskola.se/kurser/inkludera-flera/
Commenti


bottom of page