top of page

Inte bara idrott

Idrotten förenar, skapar gemenskap och tillhörighet. Den har “kraften att förändra”, såsom Nelson Mandela sa i sitt tal för 20 år sedan. Det finns en underutnyttjad potential när det gäller den roll idrotten kan spela i vårt samhälle och med rätt stimulans kan idrotten bidra till samhällsutveckling på många olika nivåer. Organisationer som använder idrott för att angripa angelägna samhällsproblem är viktiga för samhällsutvecklingen, men de saknar ofta tillräckliga resurser.


Postkodstiftelsen är övertygade om att det finns många idéer runt om i Sverige som leda till förändring. Om ni har en sådan idé, och uppfyller nedanstående kriterier, så ser vi fram emot att läsa er ansökan. Sista ansökningsdagen är den 21 augusti 2022.


Inom ramen för denna utlysning kan ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige söka upp till 900 000 kronor för att genomföra projekt som tidigast kan starta 1 februari 2023.

Comments


bottom of page