top of page

Jämlik hälsa

Malmöandans Dialogforum

Valet av tema bygger på den kraftiga ökningen av stillasittande och övervikt bland både barn, unga och vuxna, vilket också ökar risken för sjukdomar som t.ex. diabetes typ 2.

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är ett komplext arbete som kräver förståelse, dialog, olika insatser och samverkan. För att uppnå en social hållbarhet och jämlik hälsa behövs därför en bred ansats för att påverka utvecklingen där flera olika aktörer arbetar tillsammans mot flera målgrupper så att många små insatser leder till en stor förflyttning. Om vi vill uppnå en förändring måste vi göra saker annorlunda och våga testa nya samarbeten.


Passa på att boka din plats till dialogforumet redan idag här.


Malmöandans Dialogforum 2023
.pdf
Ladda ner PDF • 1.52MB


31 maj arrangerar Malmöandan dialogforumet i samarbete med Malmö stad, Cities Changing Diabetes, En Frisk Generation Malmöakademin och Sydsvästra Skånes Diabetesförening. Det prioriterade området för 2023 är "Jämlik hälsa -Rörelse och kost med utgångspunkt i ökningen av diabetes typ 2”. Amani Loubani (S), kommunalråd i Malmö stad för demokrati och mänskliga rättigheter inleder eventet.
Comments


bottom of page