top of page

Jämställdhet, kris och ekonomi

Information från Länsstyrelsen Skåne


Välkomna till årets stora jämställdhetskonferens som har temat jämställdhet, kris och ekonomi. Vi kan redan nu avslöja flera intressanta talare och föredrag.

Nina Björk, är konferensens huvudtalare. Björk har bland annat skrivit Under det Rosa täcket och Lyckliga i alla sina dagar och är en återkommande debattör och krönikör inom frågor som rör samhället, ekonomi och jämställdhet. Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholm universitet. De los Reyes forskning tar avstamp i makt, arbetslivets förändrade villkor och intersektionalitet. Hon är en av Sveriges ledande auktoriteter på området. Tapio Salonen, är ansvarig forskare för Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport och professor i socialt arbete Malmö universitet. Marie Eriksson, är historiker och lektor i socialt arbete och ständigt aktuell med sin forskning om ekonomiskt våld.

コメント


bottom of page