top of page

Kurs i UL-Utvecklande ledarskap i Malmö

TILL VÅREN HAR DU CHANSEN ATT GÅ EN KVALITETSSÄKRAD LEDARSKAPSUTBILDNING – TILL ETT RIKTIGT BRA PRIS


Hösten 2022 genomförde vi en första kurs i samarbete med Malmö Ideella och Nätverket – idéburen sektor Skåne. Nu kommer ett nytt tillfälle.


Kurs i UL-Utvecklande ledarskap genomförs den 7–9 mars samt den 4 maj 2023. Kursen genomförs under dagtid.


Malmö Ideella och Nätverket - Idéburen sektor Skåne arrangerar ledarskapsutbildningen UL-Utvecklande ledarskap för chefer och ledare i föreningar och idéburna verksamheter i Skåne. Kursen genomförs i samarbete med utbildningsföretaget Rezon AB och ger föreningar och idéburna verksamheter möjlighet att ta del av denna utbildning. Läs mer på https://rezon.se/kurskategorier/ul/


Kursen leds av Anneli Philipson och Matti Kortelainen Sista anmälningsdag är den 20 december 2022.

Tillsammans har arrangörerna jobbat för att hålla nere kostnaderna för att underlätta för deltagare från föreningar att ha råd att genomföra denna utbildning.


Kurspriset är endast 8000 kr exkl moms per deltagare. Antal deltagare är 12–14.


Det utvecklande ledarskapet skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas utveckling.


Mer info om kursen samt anmälan hittar du nedan


Info UL till föreningarna

Info UL
.pdf
Ladda ner PDF • 452KB

Anmälan UL våren 2023

Anmälan UL våren 2023
.docx
Ladda ner DOCX • 2.18MB
Comments


bottom of page