top of page

Lärandelunch 8 juni – om lokalvaluta för inkludering och arbetsintegration

Lärandelunch 8 juni med Kajsa Huss från IKF Malmö – om lokalvaluta för inkludering och arbetsintegration


Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar med projektet Lokal Valuta - En Idéburen Innovation för Inkludering och Arbetsintegration.

I projektet vill de undersöka om och hur en lokal valuta kan fungera som en katalysator för ökad jämställdhet och egenmakt med fokus på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.


Utrikesfödda kvinnor har överlag en svag position på den svenska arbetsmarknaden samtidig som de står för den största delen av det obetalda arbetet. Lokala valutor har visat sig vara effektiva för att motverka ojämlikhet och utanförskap, utmana ojämlikheter mellan kvinnor och män på samma gång som de kan stödja det lokala näringslivet och bidra till en mer hållbar konsumtion.


På Föreningscenter Nobel 21 den 8 juni klockan 12-13.Läs mer på
Comments


bottom of page