top of page

Malmö Ideella för in arbetsrätt i samhällsintroduktionen

#FöreningslotsMalmö har krokat arm med Kommunal för att ytterligare kunna stärka nya Malmöbors trygghet och ställning på arbetsmarknaden.

Malmö Ideellas Micke Johansson, Föreningslots Malmö, tillsammans med Alireza Rezai Nejad och Monica Smidje på Kommunals sektion för vård och omsorg.


På Malmö Ideellas initiativ tar Kommunal nu del i den obligatoriska samhällsintroduktionen som staden och Länststyrelsens samhälls- och hälsokommunikatörer håller i för alla som fått uppehållstillstånd, i samverkan med #FöreningslotsMalmö.


Under träffarna på samhälllsintroduktionen informerar Kommunal om rättigheter och skyldigheter inom arbetsmarknaden.

- Min egen erfarenhet från Iran var att skyldigheterna mot arbetsgivaren står högst upp. Rättigheter kan finnas med, men i så fall längst ner, någonstans. Många vi möter här har liknande erfarenheter, säger Alireza Rezai Nejad, på Kommunals sektion för vård och omsorg i Malmö.


Kommunal är Sveriges största fackförbund med över en halv miljon medlemmar inom flera hundra yrken och tolv branscher, inom kommuner, regioner och privata företag. Under träffarna i Malmö tar Ali, och hans kollega Monica Smidje, dock upp arbetsmarknaden i stort.


- Först och främst det grundläggande, som att du ska veta att du ska ha ett avtal för ditt arbete, att det ska stå vilken lön ni har kommit överens om, vilka arbetstider som gäller, och så vidare. Det finns ju inga krav på att vara med i facket, men vi fler vi är, desto större inflytande kan vi få, och det förklarar vi. Vi ser också på Kommunal att intresset för våra utbildningar ökar, berättar Monica.


Hon fortsätter:


- Facket kan hjälpa dig i olika situationer. Nu ska vi inte överdriva, men det händer att anställda inom vården till exempel blir anklagade för att ha stulit från brukare, eller för att ha tagit för hårt i någon, eller det kan handla om något verbalt. Står du ensam kan du behöva en advokat, och det har inte alla råd med. För en arbetsgivare är det oftast enklare att göra sig av med en anställd som inte är med i facket.


- När du har koll och vet vad som gäller på jobbet blir du trygg i det, och vågar ifrågasätta mer, säger Alireza.

Nästa besök på samhällsintroduktionen gör Kommunal den 17 maj och 1 juni, båda på Värnhemsskolan.留言


bottom of page