top of page

Malmö Tillsammans hjälpte Fryshuset leda i samverkan

– De är vana att jobba i mellanrummet, säger Pernilla Yasin, projektledare för 4-uvas i Malmö.


Pernilla Yasin och 4-uvas vill lyfta civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken.


Det är full aktivitet i Fryshusets nya lokaler i Folkets park när Pernilla Yasin tar emot Malmö Tillsammans. Pernilla Yasin är projektledare i Malmö för Fryshusets projekt 4-uvas och kom i kontakt med Malmö Tillsammans genom processen unga och arbetsliv som samlar aktörer som vill få ut fler unga i arbete.


– De [Malmö Tillsammans] är vana att jobba i mellanrummet och att leda i samverkan och de delar med sig av processen. Då insåg jag ganska tidigt att vi i vårt projekt också behöver ha någon metod att luta oss mot, eftersom vi också ska leda i samverkan, berättar Pernilla.


4-uvas är ett nationellt projekt som ska landa i ett samverkansprotokoll för hur olika aktörer ska arbeta med och bemöta målgruppen unga som varken arbetar eller studerar. Det har varit igång sedan i början av förra året och avslutas i december.


– Rapporter visar att många gånger hamnar den här gruppen mellan stolarna.


– Tanken är att vi ska försöka få till det här samverkansprotokollet så att inte ungdomen behöver bära allt detta själv, det ska finnas upparbetade strukturer för detta och vi ska ta tillvara på civilsamhällets styrkor i det här, fortsätter Pernilla.


Skolor, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen och näringslivet är alla exempel på aktörer som möter unga i arbetslöshet. Men där finns ofta svårigheter, som bristen på förtroende från de unga och att de unga får slussas runt mellan olika instanser.


Fryshuset har en rad olika verksamheter och stödfunktioner för unga, som dans, idrott läxhjälp och praktikmöjligheter.


Pernilla menar att civilsamhället har andra möjligheter än offentliga aktörer, som att de kan träffa ungdomar kvällstid, och dessutom oftare, och att de unga har ett större förtroende för civilsamhället.


– Vi vill ta tillvara på det, vårt förtroende, säger hon.


För att samla in material och kunskap som ska ligga till grund för samverkansprotokollet har 4-uvas gjort intervjuer och skickat ut enkäter till ungdomar. Offentliga aktörer, myndigheter, näringsliv och civilsamhället har också bjudits in till en workshopserie. Och det är framför allt det sistnämnda som Malmö Tillsammans stöd har fokuserats kring.


– Vi hade möten mellan våra workshops, för att jobba fram dem på ett bra sätt, säger Pernilla.


Förutom stöd för att förfina och designa processen, fick de också feedback på sina workshops av Malmö Tillsammans.


– De var behjälpliga med att ge oss verktyg för att kunna jobba i mellanrummet och leda i samverkan, och gav oss feedback på själva processen.


Fakta: 4-uvas


Ett nationellt projekt med målet att skapa ett samverkansprotokoll som ska underlätta för alla samhällssektorer att vara delaktiga i att se till att fler unga får en sysselsättning.

Projektet ska också lyfta civilsamhällets roll inom arbetsmarknadspolitiken.

Uvas i projektets namn står för unga som varken arbetar eller studerar.

Läs mer på 4-uvas hemsida.


Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Läs mer på Fryshusets hemsida. (Källa: Fryshuset)

コメント


bottom of page