top of page

Malmö stad bjuder in till Ordförandekonferens 2022

Trygghet bygger vi tillsammans!

Frågor om trygghet och säkerhet i Malmö engagerar. Vi är många som vill bidra till ett tryggt Malmö – och med vårt starka föreningsliv är möjligheterna oändliga. Men hur arbetar vi bäst tillsammans för ett tryggare och säkrare Malmö? Vi gästas av Malmös polismästare Petra Stenkula som berättar om polisens arbete för ett tryggare Malmö.


Vi kommer också att få ta del av några goda exempel där föreningar i samarbete med staden och andra aktörer bidrar till barn och ungas trygghet och meningsfull fritid. Framför allt kommer vi samtala med varandra och diskutera samverkanslösningar för ett tryggare Malmö.


Ewa Bertz, ordförande fritidsnämnden


22 november kl 17-20, Malmö Live

Anmäl föreningsordförande eller annan styrelserepresentant (en per förening) senast 11 november.Comments


bottom of page