top of page

Material om människohandel med anledning av att människor flyr invasionen av Ukraina

Risken för att personer utnyttjas i prostitution eller människohandel ökar i samband med stora flyktingströmmar. Det finns redan indikationer på att förövare på flera platser i landet söker kontakt med personer som flytt invasionen av Ukraina i syfte att exploatera dem. Jämställdhetsmyndigheten har ansvaret att på nationell nivå samordna arbetet mot prostitution och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten har tidigare tagit fram flygblad med information om människohandel och som har distribuerats runt om i landet. Nästa del av materialet är nu framtaget (finns på ukrainska, engelska och ryska) och är redo att distribueras. To you fleeing Ukraine | Swedish Gender Equality Agency (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Jämställdhetsmyndigheten har även tagit fram versioner av materialet som kommer att skickas till tryck. Detta material består av:

- Enkla flygblad A5, två flygblad på ett A4 - Affisch A3 - Affisch A4

För att hjälpa oss med storlek på upplaga kan ni som vill distribuera materialet samt sätta upp affischer återkomma till oss med antal för de olika versionerna samt med adress till var vi ska skicka materialet. Denna beställning skickas till: nspm@jamstalldhetsmyndigheten.se

Vi kommer även att ha information till utsatta på vår hemsida på ukrainska, ryska och engelska. Informationen uppdateras efterhand. To you fleeing Ukraine | Swedish Gender Equality Agency (jamstalldhetsmyndigheten.se). Våra flyers och affischer har en QR-kod som länkar till hemsidan.

En strategi för sociala media är även framtagen för att ytterligare sprida informationen via dessa kanaler. Där lägger vi upp information om vad som finns att ta del av på vår hemsida tillsammans med länk och QR-kod som leder direkt dit.

Som vanligt uppskattar vi om ni är behjälpliga att sprida denna information.

Ni kan även kontakta oss för stöd: Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och vägledning i ärenden kring människohandel? Vi ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel.

Nummer till stödtelefonen: 020-390 000

Vänligen,

Nationella samordningen mot prostitution och människohandel

Comments


bottom of page