top of page

MILSA – bidra till ny kunskap!


Vi som samverkar i Partnerskap Skåne (PS) och MILSA har som vi tidigare berättat om nyligen avslutat ett nationellt projekt gällande kvalitetssäkring av samhällsorienteringen.

Ta del av slutrapporten här.


Parallellt har flera studier genomförts genom det samarbete mellan forskning och praktik som MILSA bygger på, en del av dessa är sammanfattade i foldern Nyckeln till integration stavas tillit som kan läsas här.
Comments


bottom of page