top of page

Ny digital plattform

Under många år har stödstrukturerna Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD och Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA varit viktiga stödstrukturer för nya Malmöbor. I ca. 2 år har ytterligare en stödstruktur utvecklats i Malmö för nya Malmöbor: Engagemang i Malmö.


Tanken med dessa stödstrukturer är att det ska bli en värdekedja för individen in i samhället redan från starten i Malmö och arbetet görs tillsammans med Malmös föreningsliv, Malmö stad, Partnerskap Skåne och Arbetsförmedlingen, som stöttar dem på vägen och förädlar den enskilda individens kompetenser.


Därför släpps den nya digitala plattformen för dessa stödstrukturer som på ett eller annat sätt ska fånga upp nya Malmöbors intresse och behov: Föreningslots Malmö.Comments


bottom of page