top of page

Ny lagstiftning för idéburen sektor i välfärden

Information från Forum - idéburna organisationer med social inriktning,

Regeringen presenterade i förra veckan förslag med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden. Förslagen innebär bland annat att ett särskilt register ska upprättas och att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer. Den nya lagstiftningen börjar gälla 1 januari 2023.


Läs mer Enklare för idéburna organisationer att bedriva insatser i välfärden - Forum – idéburna organisationer med social inriktning (socialforum.se)
bottom of page