top of page

Vi välkomnar ny medlem - Malmös Nätverk för Inkludering (MNI)

Malmös Nätverk för Inkludering (MNI) består av lokala organisationer med ett gemensamt intresse för att stärka dialogen och samverkan mellan Malmö stad och civilsamhällesorganisationer i arbetet för romsk inkludering.


Nätverket kommer successivt utvecklas och skapa samarbeten med olika aktörer, både romska och icke-romska organisationer i Malmö stad, offentliga verksamheter samt kommunala och regionala bolag.


Nätverket kommer att verka som ett resurscentrum för kunskaps- och kompetensutbyte samt som ett praktisk stöd mellan nätverkets organisationer och dess samarbetspartners.

Vi finns på sociala medier:Kommentare


bottom of page