top of page

Nytt mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn

Lansering av nytt mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn

För första gången kommer Erasmus+ att stödja mobilitetsmöjligheter för personal inom idrottssektorn.

Bidraget kan sökas under första rundan 2023 hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.


Det nya bidraget innebär till exempel att personal kommer att kunna åka på jobbskuggnings- och/eller tränaruppdrag utomlands. Det gäller både betald personal och de som jobbar ideellt. Ansökan skrivs på svenska och MUCF handlägger ansökningarna och bidrar vid behov med stöd under ansökningsprocessens gång.


I december ordnar MUCF även digitala informationsträffar om det nya bidraget.Comments


bottom of page