top of page

Ofta fullsatt i Föreningscenter Nobel21

Fullsatt i Open Corner, vår största möteslokal, igår när civilsamhället, staden, fastighetsägare, polisen, anhöriga, trossamfund, media, med flera, samlades för att prata om det dödliga våldets konsekvenser för närstående, under en konferens arrangerad av föreningen Sorg och styrka tillsammans med Nobel 21.


Talade gjorde Sorg-styrkegrup, SoS, Helamalmö , Freezonen, Kvinno-Tjej-och Brottsofferjour, Centrum för brottsutsatta och medling / Malmö stad , Kalla fall-gruppen hos Polisen samt reportrar från Kvällsposten och Sydsvenskan


Konferencier var Therése Cedergren (TV4, Aller media, mm)

Samtalen handlade om de dödliga våldsdådens följder och reaktioner på både personlig och samhällelig nivå.


Flera anhöriga fanns på plats, och företräddes också av olika organisationer.

Tillsammans med kvälls- och dagstidningarnas reportrar diskuterade vi medias uppdrag, polisen beskrev sitt arbete, den svenska brottslagstiftningen, och vad som kan påverka om ett brott klaras upp eller inte.

Samhällets stöd till närstående diskuterades bland annat av staden och civilsamhället, som berättade om sina respektive insatser kring exempelvis samtal och stödpersoner, krisbearbetning och även medling.


Många frågor kring dessa ämnen fick svar, samtidigt som nya funderingar väcktes, och olika utmaningar i vårt samhälle och kultur blev synliga.


Tack alla som var med!

Samtalet fortsätter!Commentaires


bottom of page