top of page

Rapport från Giva Sverige

Nu lanseras rapporten Givandet i siffror 2021. Den visar att givandet till ideella organisationer 2021 nådde 9,7 miljarder kronor, en ökning med nästan 5 procent jämfört med föregående år. Det är allmänheten som har stått för stabiliteten under pandemin – men nu har även företagens stöd återhämtat sig.


Läs mer på Giva Sverige
bottom of page