top of page

Rekrytera ideella - utbildning

En utbildning om rekrytering av frivilliga

Under denna kurs har vi fokus på hur vi kan få fler att vilja engagera sig i föreningen. Vi kommer att prata om vikten av att tydliggöra varför och hur vi vill att människor ska engagera sig utifrån föreningens behov. Vi kommer också att ta upp hur ni kan formulera er för att nå ut till nya personer och inspirera dem till engagemang. Under kursen får ni också möjlighet att fundera kring vilka sätt och platser som är mest lämpliga att använda för nå ut med er rekrytering.


Ur innehållet:

  • Varför människor engagerar sig ideellt

  • Tydliggöra behov i föreningen

  • Att skapa uppdragsbeskrivningar

  • Budskap som når ut och inspirerar till engagemang

  • Bästa platserna att hitta nya ideella

Välkommen på utbildningen Rekrytera ideella den 18 oktober.Comments


bottom of page