top of page

Remisskonferens 30 augusti

Remissinriktning Föreningsstöd 2023

Fritidsnämndens regelverk för grundläggande krav samt regler för registrering och allmänna bidrag till ideella föreningar i Malmö.


Malmö Ideella arrangerar remisskonferens den 30 augusti kl 14.00-16.00, Föreningscenter Nobel 21.

På remisskonferensen deltar fritidsförvaltningen med personal som presenterar förslaget.

Senast den 9 september kommer Malmö Ideella sända in sitt remiss svar


Varje år görs en översyn av fritidsnämndens regelverk Föreningsstöd som omfattar grundläggande krav, regler för bidrag och villkor för registrering av föreningar och organisationer. Remissinriktningen tydliggör utredningsinriktning och förslag på ändringar för Föreningsstöd 2023.


Förslag på större ändringar innefattar villkor för registrerad Organisation och utveckling av lovbidraget samt mindre justeringar i bidragsregler. Under 2022 genomförs större utredningar som inte kommer att utgöra förslag på förändringar inför Föreningsstöd 2023. Detta utgör ett underlag till vidare arbete och presenteras i höst i samband med beslut i fritidsnämnden. Dessa innefattar utredning av lokalkostnadsbidrag, översyn och konsekvensanalys av de lönegrundade bidragen, aktivitetsbidragets åldersstruktur och bidragsberättigad ledare oavsett ålder.


Remissinriktning Föreningsstöd 2023
.pdf
Ladda ner PDF • 1.09MB

Under 2021 och 2022 gör förvaltningen översyn av villkor och regler för registreringskategorin Organisation. Utgångspunkten i den pågående utredningen är att flera organisationer inte uppfyller nuvarande krav och registreringsvillkor samt frågan om bidragsfördelning genom verksamhetsbidrag som regleras av särskilda avtal och dess uppföljning är rättvis jämfört med hur mycket kontroll och uppföljning som görs av bidragsberättigade föreningar som ofta erhåller mindre bidrag än organisationer. Utredningen är på gång och resultat kommer presenteras i en rapport. Förslag på förändringar kommer även synliggöras i Föreningsstöd 2023.

Utredning registreringskategori Organisation
.pdf
Ladda ner PDF • 127KB
Comments


bottom of page