top of page

Remissvar föreningsstöd 2023

Malmö Ideella har bjudit in till remisskonferens då fritidsförvaltningen presenterade kommande förbättringar. Medlemsorganisationer och intresserade har inkommit med synpunkter.


Här kan du ladda ner vårt remissvar från Malmö Ideella


Remissvar föreningsstöd 2023
.pdf
Ladda ner PDF • 175KBComentários


bottom of page