top of page

RF-SISU Skånes rekommendationer avseende skånska kommuners stöd till idrottsföreningar

Kommunernas stöd till idrottsföreningar utgör en väldigt viktig förutsättning för föreningarnas möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet. Stöden kan variera mellan kommunerna men ges oftast som kontantstöd, utbildningsstöd, lokal och anläggningsstöd som ex driftstöd eller subvention.


RF-SISU Skåne ser positivt på de processer som genomförs mellan offentlig och idéburen sektor på såväl regional som lokal nivå. De överenskommelser som dessa resulterar i är en bra utgångspunkt för samverkan mellan kommun och idrottsförening.


RF-SISU Skåne förespråkar en samsyn från kommunens olika nämnder/förvaltningar för stödet till föreningslivet.


Läs mer om RF-SISU Skånes rekommendationer avseende skånska kommuners stöd till idrottsföreningar.


rf-sisu-skane---kommunernas-stod-till-idrottsforeningar
.pdf
Ladda ner PDF • 173KBコメント


bottom of page