top of page

Riksdagspartiernas syn på centrala frågor för civilsamhället

Riksdagspartiernas syn på 15 centrala frågor för civilsamhället.


Under våren har Civos, Fremia, Famna, Forum och Giva Sverige gjort en genomgång av riksdagspartiernas civilsamhällespolitik.


För att få en bild av hur partierna förhåller sig till några av civilsamhällets viktigaste frågor har vi bett riksdagspartierna svara på en enkätundersökning, som ligger till grund för den här rapporten. De 15 frågorna tar avstamp i de huvudförslag som togs fram inom Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt NYSTA


Riksdagspartiernas-syn-pa-15-centrala-fragor-for-civilsamhallet
.pdf
Ladda ner PDF • 657KBKommentare


bottom of page