top of page

Samverkan mellan myndigheter och andra har kartlagts av NOD

NOD har frågat svenska myndigheter hur de samverkar med icke-statliga aktörer, och sammanställt en rapport.


Kartläggningen visar bland annat att det är vanligare att myndigheter träffar företag i enskilda möten än civilsamhällesorganisationer. Samverkan med civilsamhället bedrivs istället oftare i större forum, som råd eller nätverk.

Comments


bottom of page