top of page

Skriv motion till Malmö Ideella´s årsmöte

"Medlemsorganisation, föreningsledare, intressenter får för föreningslivets bästa liksom styrelsen avge förslag att behandlas av årsmötet."

Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget Mejla till info@malmoideella.se

Årsmötet flyttas till onsdagen den 26 april kl 18.00 (stryk 19 april), plats meddelas senare.


Att-skriva-en-motion_2021
.pdf
Ladda ner PDF • 119KB


Comments


bottom of page