top of page

Smart - enkelt - nytt

Genom att genomföra en digital överlämning kan du vara säker på att din ersättare får en trygg start i sitt nya uppdrag. Dessutom kan du känna dig trygg med att din kunskap och allt det som du bidragit med stannar i organisationen trots att du själv valt att gå vidare.


Spridakunskap.se är skapat av Förbundet Vi Unga. Tjänsten underlättar både för dig som ska lämna ett förtroendeuppdrag och för dig som ska ta över förtroendeuppdraget. Systemet är gratis och öppet för alla! Logga in och gör din kunskapsöverföring på ett enkelt sätt.
Comments


bottom of page