top of page

Social innovation för arbetslivsinkludering

Social innovation för arbetslivsinkludering i Sveriges civilsamhälle


Forskarna Malin Lindberg vid Luleå tekniska universitet, Johan Hvenmark vid Marie Cederschiöld högskola och Cecilia Nahnfeldt vid Uppsala universitet och Svenska kyrkan har skrivit en ny forskningsrapport om hur civilsamhället arbetar med social innovation för arbetslivsinkludering. Rapporten är del av ett projekt finansierat av Forte.

Commentaires


bottom of page