top of page

Styrelsekunskap 18 maj


Kursinnehåll: Relationen mellan styrelse och medlem Hur hålls ett extra årsmöte Ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut Intern föreningsdemokrati Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning Verksamhetsidé – Verksamhetsinriktning – Vision – Verksamhetsplanering Förenings- och styrelseutveckling?

När: 18 maj kl. 18.00-20.30

Comments


bottom of page