top of page

Test av utomhus varning

Test av Hesa Fredrik på måndag 7 mars klockan 15.00

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande för allmänheten, även kallat Hesa Fredrik, fungerar.


På måndag 7 mars klockan 15.00 är det åter dags för test av utomhusvarningen.

Hjälp som sagt gärna till att sprida informationen om att det nu på måndag handlar om ett test och att det inte finns anledning till oro. Allmänheten behöver inte vidta några åtgärder.


Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande för allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.


Om signalen hörs i skarpt läge ska allmänheten:

• Gå inomhus.

• Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.

• Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på TV eller text-TV.

• Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se.

• Ta del av information från informationsnumret 113 13.

Numret 112 ska endast användas vid akut fara.

Kommentarer


bottom of page