top of page

Time To Move 2022

Oktober månad innebär att det är den årliga kampanjen Time To Move som initieras av Eurodesk.

Inom årets Time To Move kan unga bland annat delta i en fotograferingstävling, en illustrationstävling eller genom Escape room-spelet ta sig till Riga. Kampanjen sträcker sig över hela oktober.


Läs mer om kampanjen och lägg in din aktivitet på webbplatsen för Time To Move.Comments


bottom of page