top of page

Trossamfunden spelar en viktig roll i att hantera Ukrainakrigets konsekvenser

Här samlar myndigheten information som är kopplad till den rådande situationen i Ukraina och Europa. Informationen riktar sig till myndigheter, trossamfund och människor på flykt undan kriget.


Trossamfunden stöd är avgörande i att hantera de svåra situationer som uppstår som en följd av Ukrainakriget. Stödet ges på bred front – direkt till Ukraina, till Ukrainas grannländer, till de flyktingar som söker sig till Sverige och till människor i Sverige som påverkas och oroas för krigets konsekvenser.


Läs mer här
Comentarios


bottom of page