top of page

Trygga och goda uppväxtvillkor

Denna information kommer från Länsstyrelsen Skåne


Genom att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga främjas trygga och goda uppväxtvillkor. Länsstyrelsen Skåne har slagit ihop sina olika uppdrag inom social hållbarhet för att ge kommuner ett samlat stöd i sitt förebyggande och främjande arbete.


Läs mer på


Här finns en informationsfilm
Comments


bottom of page