top of page

Uppföljning av sluta skjut

Malmö var först i Sverige med att implementera gruppvåldsintervention (GVI), som är en strategi för att reducera grovt våld i kriminella miljöer. I Malmö har arbetet gått under namnet Sluta skjut. Nu har Malmö universitet utvärderat strategin.


Resultatet visar att antalet skjutningar i Malmö legat på en lägre nivå sedan 2018 då strategin implementerades, även om en viss ökning syns under 2022. Dessutom är det en lägre andel av alla skjutningar som har lett till att människor har skadats eller dödats, framförallt under de senaste tre åren. Antalet sprängningar har också minskat under perioden.


Utvärderingen visar också att Malmö har haft en mer positiv trend när det gäller skjutningar än Stockholm och närliggande områden i polisregion Syd. Det är dock svårt att isolera effekten av enskilda insatser när brottsförebyggande åtgärder utvärderas och det är viktigt att följa den fortsatta utvecklingen i Malmö.


Ladda ner och läs mer om en av de viktigaste samarbetsparterna Civilsamhället

Uppföljning Sluta skjut 2023
.pdf
Ladda ner PDF • 2.01MBCommentaires


bottom of page