top of page

Utvecklande Ledarskap

För ett tag sedan träffades de ledare från föreningar och idéburen sektor som i höst gått UL - Utvecklande Ledarskap för sin fjärde och avslutande utbildningsdag.

Utvecklande ledarskap handlar om att som ledare utveckla sina anställda för att få till en effektivare organisation där alla strävar efter samma mål; det mål som ledaren sätter upp.

Utbildningen har utvecklats av Försvarshögskolan - Swedish Defence University .


Genom ett samarbete mellan Malmö Ideella , Nätverket - Idéburen sektor Skåne och utbildningsföretaget Rezon AB har anmälningsavgiften anpassats efter föreningslivets ekonomiska förutsättningar för att ge fler från vår sektor möjlighet att delta.


Utbildningen ges på nytt i vår; den 7–9 mars samt 4 maj 2023 på Nobel 21.

Anmälan görs senast den 20 december 2022 via en blankett på Malmö Ideellas hemsida


Under höstens utbildningstillfälle har både teamledare och platsansvarig för Nobel 21, Jeanette Berga och Malmö Ideellas styrelseledamot Jesper Bornlinder Thiborg, som studerar Ledarskap och Offentlig organisation vid Malmö University, deltagit.


Jesper sammanfattar sina reflektioner och erfarenheter:

- Det har varit lärorikt. Vi har utgått från en teoretisk modell om ledarskap såklart, och från ens eget ledarskap. Mycket övningar och reflektioner kring sitt ledarskap. Nu har man en utvecklingsplan för hur man kan utvecklas som ledare.


Innan utbildningen startade uppmanades Jesper, precis som övriga deltagare, att be sina medarbetare att fylla i en enkät om hur de uppfattar honom som ledare, och hur de ser på ens ledarroll.

- Det är alltid saker som både förvånar och bekräftar det man tänker eller vet. Det förvånade mig hur mina medarbetare ser på min roll som ledare, man tänker jaha tycker de att jag gör si och tänker så? Generellt var det rätt många som skattade mig högt som ledare, medan jag skattade mig själv lite lägre. Det är nyttigt att få syn på sig själv.

Utbildningen har gett honom olika verktyg för att skapa självmedvetenhet och medvetenhet i en grupp, kopplat till den egna rollen som ledare.


Även Jeanette upplever att utbildningen varit en tillgång i arbetet med att medvetandegöra sitt eget ledarskap, och få möjlighet att utveckla det:

- Jag har verkligen uppskattat UL utbildningen och upplägget är bra eftersom det är en mix mellan praktik och teori. Man får en möjlighet att gå på djupet i vissa avseenden och som ger en nya insikter.

Jag rekommenderar alla i ledande positioner oavsett vart de befinner sig att investera i sig själva och medverka i en UL utbildning.


Under utbildningen har hennes team på Nobel 21 tillfälligt tagit över ansvaret för ruljangsen på centret. Om det gått bra? Jesper är nöjd med utbildningsplatsen:

- Det har varit fantastiskt att få vara i de här lokalerna på Nobel 21 och i all sin enkelhet kunna genomföra en utbildning av hög kvalitet, säger han.


Läs mer om UL - Utvecklande Ledarskap på Försvarshögskolans webb
Comentários


bottom of page