top of page

Utvecklingsträff - Idéburen välfärd

Under 2022 samlade vi några aktörer inom Idéburen Välfärd i Malmö och Skåne för nätverka och lära av varandra för att kunna bidra till en mer hållbar välfärdsmodell och stärka våra egna organisationer inom den idéburna sektorn rent generellt, men också inför den nya lagstiftningen som trädde i kraft nu vid årsskiftet, och vi bjuder nu in fler organisationer till dessa träffar!

Vi fortsätter detta viktiga arbete tillsammans under 2023 och här kommer igen en inbjudan till årets första träff kring Idéburen Välfärd den 16 februari, då riksorganisationen Famna kommer med sitt expertteam till Föreningscenter på Nobelvägen 21 i Malmö, för att tillsammans både uppdatera oss om status på lagstiftningen och ha verkstad kring möjligheter, behov och ambitioner framöver.


Kanske vi kan hitta medel för att samverka regionalt och nationellt kring Idéburen Välfärd, och vi bjuder nu in fler organisationer till denna träff - och framöver!

Vi har en bred definition av området idéburen välfärd - och riktar oss till idéburna organisationer både inom det klassiska välfärdsområdet, men också kring integration, meningsfull fritid eller sociala insatser i glappen som uppstår i välfärden - så sprid inbjudan och ta gärna med eller tipsa andra idéburna aktörer, en kollega eller en systerorganisation som både skulle kunna bidra eller ha nytta av att vara med!
コメント


bottom of page