top of page

Vänd hatet ryggen
Dags att våga leda med hjärtat för en utveckling byggd på jämlikhet, kunskap, fakta och goda avsikter.

Ett handlingskraftigt ledarskap för en jämlik och hållbar stad fri från våld, hot och hat.


Föreningar och idéburna organisationer - skriv under Kodex Malmö


Varmt tack till alla som var med på Malmötimmen den 6:e oktober

"Så här vänder Malmö ryggen åt hatet när vi stöttar varandra"

Comments


bottom of page