top of page

Verksamhetsrapport Team Inkludering 2021

2021 bjöd på fortsatt tuffa förutsättningar för nya Malmöbor när Coronan vägrade släppa sitt grepp. Trots detta så har ändå Team Inkluderings olika verksamheter tillsammans med idéburna och offentliga verksamheter kunnat stötta många nya Malmöbor på sin väg mot en samhällsetablering utifrån sina förutsättningar. Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA; Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD och Engagemang i Malmö har tillsammans med olika samhällsaktörer informerat, matchat och lotsat ca. 700 nya Malmöbor genom informationstillfällen, föreningsmässor mm. Team Inkludering har också stöttat idéburna verksamheter genom att bl.a: sammankopplat dem med relevanta offentliga aktörer, anordnat kompetenshöjande events, uppmuntrat till att skriva ansökningar för finansiering av verksamheten. I rapporten kan du läsa om vilka olika arbetssätt, metoder och verktyg som teamet har använt. Team Inkludering vill passa på att tacka alla fantastiska aktörer i både idéburna och offentliga verksamheter som gör sitt för att nya Malmöbor ska få möjlighet att njuta av det härliga som båda sektorerna skapar i samhället varje dag! Teamet ser framemot att fortsätta detta arbete tillsammans med sektorerna under 2022! Verksamhetsrapport Team Inkludering 2021 Team Inkludering finansierades av:

Comentarios


bottom of page