top of page

Vi behöver kraftsamla för att fler ska vaccinera sig

Vi tillsammans kan göra en insats. Under vecka 11 råder en nationell kampanj i Sverige med fokus på vaccination mot covid-19 i hela landet efter ett initiativ från Folkhälsomyndigheten. Detta innebär för Skånes del att Region Skåne primärt kommer att fokusera på att nå ovaccinerade med lättillgänglig vaccination och information. Alla vaccinerande enheter är involverade och vi samarbetar med bl.a. kommuner, Länsstyrelsen, universitet/högskolor och kommunala bostadsbolag.

Vi bjuder in till ett möte med Region Skåne eftersom vi behöver mer kompetens och förmåga att nå olika språkgrupper och målgrupper i Malmö. Digitala mötet äger rum den 2 mars kl 11- 12.


Vi hoppas så klart att fler vill vara med. Nobel 21 kommer att verka som ett kunskapscenter är tanken med utbildad personal som under veckan kommer kunna svara på frågor om vaccinet på plats men vi behöver er för att nå de olika målgrupperna.


Vi på Nobel 21 hoppas även kunna erbjuda så att vi kan ta emot dem som vill vaccinera sig under helgen den 19- 20 mars. Men mer info kommer hur vi arbetar vidare tillsammans.

Comments


bottom of page