top of page

Volontärbarometern 2023

Nyhet från Volontärbyrån

Fem nedslag från Volontärbarometern 2023

  • Det fysiska engagemanget är återigen dominerande och hela 69% valde att engagerade sig helt på plats

  • 40% valde att bli medlemmar i samband med sitt ideella engagemang

  • Omvärldsfaktorer så som kriget i Ukraina, ökad populism och främlingsfientlighet ledde till ökat engagemang

  • Det mest sökta uppdraget var “Bli kompis åt en nyanländ från Ukraina”

  • 10 % av de som svarade på undersökningen har en funktionsnedsättning varav 55 % i denna grupp har upplevt hinder för sitt ideella engagemang


Läs mer klicka på bildenComments


bottom of page