top of page

Webbinarium: delaktighet i innovationVälkommen till ett digitalt seminarium på tema: Delaktighet i innovation - skapandet av lokal innovationskultur

Vi på Mötesplats social innovation, Malmö universitet och Malmö Tillsammans bjuder in till ett samtal för dig som vill lära dig med oss om hur vi kan arbeta för samhällsförändring på ett långsiktigt sätt.

Samtalet kommer att utforska vilka förutsättningar som behövs för att främja innovation som kultur, och hur det offentliga kan stötta upp och skapa plats för invånardriven samhällsutveckling och systemtransformation.

Hur kan vi göra för att fler ska kunna och vilja vara med i lokala utvecklingsprocesser? Vad finns det för erfarenheter av att arbeta i innovationsplattformar runt om i landet, och vad finns för erfarenheter runt om i Europa kring att ta tillvara på det som genereras i processerna - inte bara som enskilda och tillfälliga produkter? Vad upplevs bidra till långsiktig demokratisering och resursfördelning i form av ökad personlig och kollektiv kapacitet, självständighet, känsla av möjlighet, delaktighet och egenmakt i innovationsprocesser. Den första delen av seminariet består av miniföreläsningar av gräsrötter, innovatörer, forskare och praktiker inom fältet både lokalt och med europeiska exempel. Den andra delen består av en workshop där vi utforskar lärdomar, lokala utmaningar och möjligheter. Information om talare kommer snart.


Comments


bottom of page