top of page

Webinarium: Medborgarbudget 4/11

Malmö Tillsammans bjuder in till webinarium med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Helsingfors stad samt Nässjö kommun.Malmö Tillsammans bjuder in till webinarium den 4 november: Medborgarbudget - erfarenheter från Helsingfors och Nässjö!


Medborgarbudget är en process som använts världen över sedan slutet av 1980-talet för att involvera medborgarna i hur resurser fördelas. Erfarenheterna visar bland annat att man får en rad mervärden, så som:

- bättre, effektivare och mer behovsanpassad service till medborgarna. - ökad förståelse av hur gemensamma resurser används. - ökad tillit och legitimitet för det demokratiska systemet. - stärkt social sammanhållning.


Vid detta webinarium träffar ni Sveriges kommuner och regioner (SKR), Helsingfors stad samt Nässjö kommun som delar med sig av sina erfarenheter av medborgarbudget, hur det kan användas, genomföras och vilka effekter det kan få.


Länk till anmälan finns här.

Länk till webinariet finns här.


Gratis och online. Ingen förkunskap krävs! Varmt välkomna.


När: 4 november klockan 09-11

Var: Zoom, se länk ovan

Comments


bottom of page