top of page
Personal på Malmö Tillsammans. 10 personer står framför ett fönster.

Våra verksamheter

malmöandans logga

Malmöandan driver en plattform för samverkan mellan den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Deras vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad som klarar dagens och framtidens utmaningar. Malmöandans arbete utgår från en överenskommelse mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö, och inom ramen för detta arrangeras bland annat idéverkstad, dialogforum och lärandeluncher.

Läs mer på www.malmoandan.se

Föreningslots Malmö är en stödstruktur för personer som är nya i Malmö genom att ha migrerat. Stödstrukturen består av två delar - projektet Engagemang i Malmö samt NAD och TIA.

I samverkan mellan idéburen och offentlig sektor försöker stödstrukturens olika metoder hjälpa den enskilde individen att stärka det svenska språket, utöka kontakter och nätverk, samt stärka den mentala och fysiska hälsan. Dessutom ger den även den nya Malmöbon möjlighet att bli en del av samhället utifrån sina egna intressen, kompetenser och behov.

Läs mer om Föreningslots Malmö på www.foreningslots.se

föreningslots2 fylld med text under_edited.png
Nobel 21:s logga

Föreningscenter Nobel 21 är en mötesplats för Malmös föreningsliv, som utvecklades av Malmö Ideella tillsammans med Malmö stad. Nobel 21 är en plattform för samverkan och nätverkande såväl inom idéburen sektor som med staden. Nobel 21 erbjuder mikrokontor för föreningar, lokaler som kan hyras för konferenser och föreläsningar - och såklart en viktig gemenskap som syftar till att stärka civilsamhället i Malmö.

Läs mer om Nobel 21 på www.nobel21.se

Eurodesks logga

Malmö Ideella är en del av Eurodesk - ett Europeiskt nätverk av organisationer som arbetar med att informera ungdomar om studier, praktik, volontärarbete och kompetensutveckling utomlands.

Läs mer på www.eurodesk.eu

Våra samarbeten

Mini200.png

Malmö Ideella och NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne arrangerar ledarskapsutbildningen UL-Utvecklande ledarskap för chefer och ledare i föreningar och idéburna verksamheter i Skåne. Kursen genomförs i samarbete med utbildningsföretaget Rezon AB som ger föreningar och idéburna verksamheter möjlighet att ta del av denna utbildning. Kursledare är Anneli Philipson och Matti Kortelainen. Nästa utbildningstillfälle är våren 2024 (sista anmälningsdag 29 februari): Säkra din plats på Utvecklande ledarskap - våren 2024 (malmoideella.se)

Läs mer om om Nätverket: NÄTVERKET | Idéburen sektor Skåne (natverket.org)

KC Kompetenscenters logga

KC Kompetenscenter är en stiftelse och ett center för kompetensutveckling för idéburen sektor. Genom kompetensutveckling inom idéburen sektor bidrar KC till att skapa hållbar utveckling för föreningslivet i Malmö. KC Kompetenscenter finns på Nobel 21.

 

Läs mer på www.kckompetenscenter.se

Föreningspool Malmös logga

Föreningspool Malmö är en verksamhet i samverkan med Fritidsförvaltningen och med stöd av Fritidsnämnden.

Föreningspoolen ger stöd och hjälp till ideella föreningar och erbjuder bland annat utbildningar och hjälp med administration och ekonomi.

Läs mer på www.foreningspoolmalmo.se

engageramera.png

Engagera Mera Malmö
Tillsammans med Volontärbyrån driver Malmö Ideella plattformen Engagera Mera. Syftet med plattformen är att göra det enkelt för personer som bor och verkar i Malmö att hitta föreningar, aktiviteter och volontäruppdrag. Det är kostnadsfri att använda och synas på Engagera Mera.

Ta en titt: Engagera mera Malmö | Volontärbyrån (volontarbyran.org)

wsi-imageoptim-Värdekompassen-logo-med-undertext-800x0-c-default.png

Malmö Ideella sitter med i styrgruppen för Värdekompassen. Värdekompassen tas fram som en del i ESS - Early Strengthening System, som handlar om värdegrundsarbete i praktiken. Värdekompassen är den första digitala plattform i Sverige där skola och civilsamhälle arbetar tillsammans för att skapa en gemensam värdegrund.

 

Läs mer på www.flammanhyllie.se/projekt/ess/

klimatneutrala.png

Klimatneutrala Malmö 2030 ger stöd till Malmö stads initiativ Klimatomställning Malmö, en kraftsamling för att mobilisera aktörer i Malmö att bidra till Malmö stads klimat- och miljömål. Klimatneutrala Malmö pågår 2021-2024 och finansieras av Energimyndigheten inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Samarbetspartners: E.ON, Lunds Universitet, Rise - Research Institutes of Sweden, Sweco och Malmö Ideella.

Läs mer på Klimatneutralt Malmö 2030 - Malmö stad

kodexMalmo.png

Kodex Malmö

I Malmö vänder vi ryggen mot hatet och stöttar varandra.

Initiativet mot rasism och hat på gator, skolor, agendor och i styrelserum. Vi är hela Malmö, föreningar, information, sportklubbar, kulturföreningar, trossamfund, bolag, organisationer och näringsliv.

Skriv under Kodex Malmö, läs mer här.

bottom of page