top of page
Personal på Malmö Tillsammans. 10 personer står framför ett fönster.

Våra verksamheter

Engagemang i Malmös logga

Tillsammans med MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation) och Malmö stad driver Malmö Ideella projektet Engagemang i Malmö som jobbar med integration genom föreningslivet. Målet är att få nya Malmöbor att upptäcka och engagera sig i föreningar och därigenom få möjlighet att utveckla sina kunskaper i det svenska språket, att skapa kontakter och kanske till och med få praktik eller jobb. Förhoppningen är också att ett engagemang i föreningslivet ska bidra till en god hälsa och även fungera som en väg in i staden och ett sätt att bryta isolering och segregation. Inom projektet anordnas exempelvis föreningsmässor för elever på SFI. Engagemang i Malmö jobbar med både NAD och TIA (se fakta nedan).

Föreningslots Malmö är en stödstruktur för personer som är nya i Malmö genom att ha migrerat. Stödstrukturen består av två delar - projektet Engagemang i Malmö samt NAD och TIA.

I samverkan mellan idéburen och offentlig sektor försöker stödstrukturens olika metoder hjälpa den enskilde individen att stärka det svenska språket, utöka kontakter och nätverk, samt stärka den mentala och fysiska hälsan. Dessutom ger den även den nya Malmöbon möjlighet att bli en del av samhället utifrån sina egna intressen, kompetenser och behov.

Läs mer om Föreningslots Malmö på www.foreningslots.se

föreningslots_LOGGA.png

Malmö Ideella är en av samverkanspartnerna i projektet Malmö Tillsammans, med NyföretagarCentrum Öresund, Sensus Studieförbund och Malmö stad med Stadskontoret, Fritidsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Malmö Tillsammans mål är att i tre stationsnära områden i Malmö – Östervärn, Persborg och Rosengård – lyfta initiativ och idéer från medborgare för att tackla lokala samhällsutmaningar. Projektet ska främja en hållbar stadsutveckling genom att arbeta för minskad segregation, ökad sysselsättning, hållbart boende och förnyelse av de stationsnära områdena. I varje område ska en inkubator utvecklas som samlingsplats för initiativ. Projektet ska lägga grunden för en innovationsplattform för hela staden. Malmö Tillsammans ska ses som en resurs för föreningar, företag och medborgare i Malmö för att lyfta det som är viktigt för dem, hitta lösningar och bygga en hållbar stad för alla. Malmö Tillsammans delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Namnlös design(15).png

Läs mer om satsningen på www.malmotillsammans.se

Nobel 21:s logga

Föreningscenter Nobel 21 är en mötesplats för Malmös föreningsliv, som utvecklades av Malmö Ideella tillsammans med Malmö stad. Nobel 21 är en plattform för samverkan och nätverkande såväl inom idéburen sektor som med staden. Nobel 21 erbjuder mikrokontor för föreningar, lokaler som kan hyras för konferenser och föreläsningar - och såklart en viktig gemenskap som syftar till att stärka civilsamhället i Malmö.

Läs mer om Nobel 21 på www.nobel21.se

Eurodesks logga

Malmö Ideella är en del av Eurodesk - ett Europeiskt nätverk av organisationer som arbetar med att informera ungdomar om studier, praktik, volontärarbete och kompetensutveckling utomlands.

Läs mer på www.eurodesk.eu

Våra samarbeten

malmöandans logga

Malmöandan driver en plattform för samverkan mellan den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Deras vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad som klarar dagens och framtidens utmaningar. Malmöandans arbete utgår från en överenskommelse mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö, och inom ramen för detta arrangeras bland annat idéverkstad, dialogforum och lärandeluncher.

Läs mer på www.malmoandan.se

KC Kompetenscenters logga

KC Kompetenscenter är en stiftelse och ett center för kompetensutveckling för idéburen sektor. Genom kompetensutveckling inom idéburen sektor bidrar KC till att skapa hållbar utveckling för föreningslivet i Malmö. KC Kompetenscenter finns på Nobel 21.

Läs mer på www.kckompetenscenter.se

Föreningspool Malmös logga

Föreningspoolen är en verksamhet i samverkan med Malmö Ideella, MISO och Malmö stad med Fritidsförvaltningen och stöd av Fritidsnämnden. Föreningspool Malmö ger stöd och hjälp till ideella föreningar och erbjuder bland annat utbildningar och hjälp med administration och ekonomi.

Läs mer på www.foreningspoolmalmo.se

Volontärbyrån Logo Color.png

Volontär i Malmö
Här i Malmö finns ett samarbete mellan Malmö Ideella och Volontärbyrån. På sidan https://malmo.volontarbyran.org/ kan ni som ideella förening helt kostnadsfritt annonsera ut att ni söker fler volontärer. De hjälper sen till att sprida detta till människor som är intresserade av att engagera sig ideellt. För att annonsera räcker det att ni loggar in och beskriver vad ni behöver hjälp med.

Logotyp Empower The Districts.png

Malmö Ideella sitter i Empower the Districts styrgrupp och har ett löpande samarbete. Empower The Districts är ett demokratiprojekt baserat i Malmö med syfte att stärka demokratin i fyra utvalda socioekonomiskt utsatta områden. Projektet drivs av Föreningen ZigZag i samarbete med NBV Syd, Malmö Ideella och Ariana FC.

Läs mer på www.empowerthedistricts.se

wsi-imageoptim-Värdekompassen-logo-med-undertext-800x0-c-default.png

Malmö Ideella sitter med i styrgruppen för Värdekompassen. Värdekompassen tas fram som en del i ESS - Early Strengthening System, som handlar om värdegrundsarbete i praktiken. Värdekompassen är den första digitala plattform i Sverige där skola och civilsamhälle arbetar tillsammans för att skapa en gemensam värdegrund.

Läs mer på www.flammanhyllie.se/projekt/ess/

cropped-4-uvas_logo_black_eu_text-1-1.png

Malmö Ideella är dialogpart i projektet 4-UVAS, ett projekt som avser att skapa ett samverkansprotokoll som tydliggör civilsamhällets roll som aktör inom arbetsmarknadspolitiken. Målet är att främja ungas egen delaktighet för att på sikt öka möjligheterna till sysselsättning.

Läs mer på https://4uvas.org/

klimatneutrala.png
YANG.jpg
ideerforlivet.jpg
kodexMalmo.png
FH x ESF.png
Malmomk.jpg

Klimatneutrala Malmö 2030 ger stöd till Malmö stads initiativ Klimatomställning Malmö, en kraftsamling för att mobilisera aktörer i Malmö att bidra till Malmö stads klimat- och miljömål. Klimatneutrala Malmö pågår 2021-2024 och finansieras av Energimyndigheten inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Samarbetspartners: E.ON, Lunds Universitet, Rise - Research Institutes of Sweden, Sweco och Malmö Ideella.

Läs mer på Klimatneutralt Malmö 2030 - Malmö stad

Our Erasmus+  project:  YANG C.C. - "Youth as Agents to Negate Global climate change via visual means" -  aims to use animation technology to empower youth to be active on the field of climate change. 

We provide an educational space, where we can experiment, learn and develop new creative ways of engaging young people in expressing their views upon an abstract and complex issue.

Läs mer på Yang CC

Youth Leader Centre

Vi samlar ungdomsledare verksamma i Malmö stad och civilsamhället för lära sig mer om metoder som finns och utveckla nya tillsammans. De många metoder och verktyg som finns behöver experimenteras och utbyta erfarenheter i sin närhet med andra. Vi bygger upp ett Centra för ungdom och med ungdomsorganisationer.

Kodex Malmö

I Malmö vänder vi ryggen mot hatet och stöttar varandra.

Initiativet mot rasism och hat på gator, skolor, agendor och i styrelserum. Vi är hela Malmö, föreningar, information, sportklubbar, kulturföreningar, trossamfund, bolag, organisationer och näringsliv.

Skriv under Kodex Malmö, läs mer här.

Kompetenslyftet Syd

Ett ESF finansierat projekt som drivs av Fryshuset Malmö, där 13 organisationer från civilsamhället i Skåne samverkar för att kompetensutveckla våra medarbetare, stärka våra organisationer och bidra till ett mer hållbart arbetsliv. Deltagande organisationer är: Boost by FC Rosengård, Ensamkommandes förbund, Flamman SFC, Fryshuset, Hassela Solidaritet, Helsam, Inva-Sam, Malmö Ideella, Malmö Kvinnojour, MFF Karriärakademin, RFSU Malmö, Rädda Barnen region Syd samt Röda Korsets ungdomsförbund. 

Malmö medikanal

På Malmö mediakanal är det lätt för malmöbor, föreningar, organisationer och företag att komma ut med information, bilder och filmer. Traditionell TV integreras med webb och mobil.
Var med och gör TV via dina vanliga sociala medier.

bottom of page