top of page

Årsmöte

Årsmöte  

 

Årsmöte 2023
onsdagen den 19 april kl 18.00
Plats meddelas senare.

 

Skriv och skicka in motion före den 31 januari

Mejla till info@malmoideella.se  

 

Nominerade kandidater för den 1 mars

Handlingar från årsmötet 2022 och äldre

Ladda ner Årsmötesprotokollet med bilagor

Ladda ner Årsredovisning 2021

Ladda ned årsmötesprotokoll från 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

klappa2022.jpg
bottom of page