top of page

Kirseberg/Östervärn - ett område under förändring!


Vill du vara med och forma områdets framtid?


Om tio till femton år förutspås Kirseberg och Östervärn ha dubbelt så många invånare som idag och uppemot femtusen nya bostäder. En stor utbyggnad av samhällsservicen och infrastrukturen kommer fläta samman Malmös östra och centrala delar.


Vill du engagera dig i området Kirseberg/Östervärn och vara med och påverka områdets framtid?

Var med och starta upp ett nätverk med föreningar, verksamheter och liknande för områdesengagemang och dialog!


Välkommen, du som är verksam i området, till Lokstallarna den 25 maj för att få veta mer om vad som är på gång i området och för att vara med och forma nätverket.


Anmälan: Tryck här

Obs - begränsat antal platser!


PROGRAM

KLOCKAN 14.30-16.30 Presentationer av planer och initiativ i Kirseberg/Östervärn

med stadsarkitekt Finn Williams, Stadsbyggnadskontoret, Fastighets- och gatukontoret, fastighetsbolag verksamma

i området och gräsrotsorganisationer.


KLOCKAN 16.30-18.00 Mingel med tilltugg, dryck och underhållning på Matverkstaden, Lokstallarna.

Comments


bottom of page