top of page

Leadermetoden – lokal utveckling

Leader-projekt är initiativ som främjar hållbar utveckling på landsbygden och stöder lokala aktörer i deras strävan att utveckla sina områden.


Ideell sektor i Malmö är en del av LAG-styrelsen.

Läs mer på Hem - Leader Söderslätt (leadersoderslatt.se)bottom of page