top of page

Samlar och stärker ett aktivt civilsamhälle

Malmö Ideella jobbar för föreningar och idéburna organisationers möjligheter och kraft - för ett hållbart Malmö.

creatopy-E3LsanLgkLM-unsplash.jpg

På flera olika sätt arbetar Malmö Ideella för att stötta, utbilda och möjliggöra för föreningar och ideell sektor i Malmö.

nobel21_mote_grupparbete

På Föreningscenter Nobel 21 kan föreningar hyra kontor och ha möten och event, och utvecklas i samverkan med aktörer från olika delar av samhället.

Genom flera olika forum och samarbeten verkar Malmö Ideella för den idéburna sektorns självständighet och särart.

bottom of page