top of page
  • YouTube - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Facebook
  • Black Instagram Ikon

Malmö Ideella är en gränsgångare, en samlande och samverkande kraft för olika samhällssektorer för att medskapa framtidens hållbara samhälle.

Malmö Ideella är en samlande organisation för civilsamhället. Bland våra medlemmar idag finns organisationer från samtliga föreningskategorier; kultur, miljö, social trygghet, idrott, hälsa, stiftelse, trossamfund,
bostad, bransch, internationaler, opinion och utbildning

 

Tillsammans med våra medlemsorganisationer når vi cirka 1 280 föreningar och idéburna organisationer i Malmö.

Senaste nytt från Malmö Ideella

dialog.png

Vill du läsa nyheter från hela den idéburna sektorn i Malmö?

Vill du prenumerera

på nyheter från oss?

Vill du prenumerera

på vårat nyhetsbrev?

Image by Karl Hörnfeldt

Om Malmö Ideella

Malmö och Västra hamnen i silhuett. Turning torso och hus syns bakom havet.

Malmö Ideella är en öppen mötesplats som samlar, stärker, inspirerar och skapar förutsättningar för idéburna organisationer och ideella sektorn att utvecklas.

Vill ni ta del av gemenskapen som ett medlemskap i Malmö Ideella innebär? Alla ideella föreningar, idéburna organisationer, studieförbund, ekonomiska föreningar, paraplyorganisationer, allianser, aktiebolag med begränsad vinstutdelning, registrerade samfund och stiftelser som är demokratiska och har verksamhet i Malmö är välkomna att ansöka om medlemskap.


Malmö Ideella är partipolitiskt och religiöst obundet.

Vill du veta mer om oss?

Se vilka som sitter i vår styrelse.

Här kan du läsa mer om vår historia.

Här hittar du Malmö Ideellas stadgar.

Lättläst information om oss.

Här hittar du våra årsmötesprotokoll.

Information about us in english.

bottom of page